[inputText]:输入文字的格式和长度限制

//输入框输入文字的格式和长度限制 main.cartMc.phoneTxt.htmlElement.type = "number"; //只允许输入数字 main.cartMc.phoneTxt.htmlElement.maxLength = "12"; main.ca...
//输入框输入文字的格式和长度限制
main.cartMc.phoneTxt.htmlElement.type = "number"; //只允许输入数字
main.cartMc.phoneTxt.htmlElement.maxLength = "12";
main.cartMc.nameTxt.htmlElement.maxLength = "6";
  • 发表于 2020-04-19 13:21
  • 阅读 ( 785 )

你可能感兴趣的文章

相关问题

0 条评论

请先 登录 后评论
不写代码的码农
大北兔

15 篇文章

作家榜 »

  1. 苍老师 16 文章
  2. 大北兔 15 文章
  3. facaimao 14 文章
  4. 皮卡丘先生 13 文章
  5. 王迎保 10 文章
  6. hero 10 文章
  7. vien007 7 文章
  8. ningbnii 4 文章